“Zrób to, co jest dobre dla Twojego słuchu ...”
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami, usługami, kwalifikacjami.
“Zrób to, co jest dobre dla Twojego słuchu ...”
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami, usługami, kwalifikacjami.
“Zrób to, co jest dobre dla Twojego słuchu ...”
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami, usługami, kwalifikacjami.
“Zrób to, co jest dobre dla Twojego słuchu ...”
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami, usługami, kwalifikacjami.

PORADNIA AUDIOLOGICZNA

W Poradni Audiologicznej przeprowadzane są specjalistyczne badania audiometryczne ...

 

Zobacz więcej

WYBÓR AKCESORIÓW

Oferujemy pełny zakres akcesoriów do aparatów słuchowych, baterie do aparatów ...

 

Zobacz więcej

APARATY SŁUCHOWE

Zakład zajmuje się kompleksowym aparatowaniem słuchu wszystkich rodzajów niedosłuchu ...

 

Zobacz więcej

REFUNDACJE

   Refundacje do aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie z NFZ oraz z MOPR ów i PCPR ów. Leczenie bezpłatne na NFZ w Lublinie.


REFUNDACJA NFZ

   Raz na 5 lat  (zgodnie z zaleceniem lekarza laryngologa, otolaryngologa, audiologa, audiologa i foniatry) każdemu ubezpieczonemu pacjentowi powyżej 26 roku życia przysługuje możliwość skorzystania z dofinansowania do aparatu słuchowego i wkładki usznej ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

   Raz na 3 lata  (zgodnie z zaleceniem lekarza laryngologa, otolaryngologa, otolaryngologa dziecięcego, audiologa, audiologa i foniatry) każdemu ubezpieczonemu pacjentowi poniżej 26 roku życia przysługuje możliwość skorzystania z dofinansowania do aparatu słuchowego ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Każdorazowo zgodnie z zaleceniami lekarza przysługuje możliwość skorzystania z dofinansowania do wkładki.

 

Dofinansowania w ramach NFZ:

 

Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne

Ubezpieczony powyżej 26 roku życia (niepełnosprawność słuchowa 2, 3, 4 stopnia uszkodzenia słuchu powyżej 40 dB)

2 x 700 zł raz na 5 lat

Inwalida wojenny (niepełnosprawność słuchowa 2, 3, 4 stopnia uszkodzenia słuchu powyżej 40 dB)

2 x 1 000 zł raz na 5 lat

Dziecko/młodzież do 26 roku życia

2 x 2 000 zł raz na 3 lata

 

 

Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne

Ubezpieczony powyżej 26 roku życia (niepełnosprawność słuchowa 2, 3, 4 stopnia uszkodzenia słuchu powyżej 40 dB)

2 x 1 260 zł raz na 5 lat

Inwalida wojenny (niepełnosprawność słuchowa 2, 3, 4 stopnia uszkodzenia słuchu powyżej 40 dB)

2 x 1 800 zł raz na 5 lat

Dziecko/młodzież do 26 roku życia

2 x 1 800 zł raz na 3 lata

  

 

Wkładka uszna

Ubezpieczony powyżej 26 roku życia (niepełnosprawność słuchowa 2, 3, 4 stopnia uszkodzenia słuchu powyżej 40 dB)

2 x 50 zł raz na 5 lat

Inwalida wojenny (niepełnosprawność słuchowa 2, 3, 4 stopnia uszkodzenia słuchu powyżej 40 dB)

2 x 50 zł raz na 5 lat

Dziecko/młodzież do 26 roku życia

2 x 60 zł każdorazowo zgodnie z zaleceniami lekarza

  

 

System FM

Ubezpieczony powyżej 26 roku życia (niepełnosprawność słuchowa 2, 3, 4 stopnia uszkodzenia słuchu powyżej 40 dB)

---

Inwalida wojenny (niepełnosprawność słuchowa 2, 3, 4 stopnia uszkodzenia słuchu powyżej 40 dB)

---

Dziecko/młodzież do 26 roku życia

2 750zł raz na 5 lat

 

 

Aby uzyskać dofinansowanie ze środków NFZ należy:

- wziąć skierowanie od lekarza rodzinnego do laryngologa/otolaryngologa/audiologa/audiologa i foniatry
- podczas wizyty u lekarza specjalisty poprosić o wypisanie zlecenia na aparat słuchowy, wkładkę uszną/ aparaty słuchowe, wkładki uszne
- potwierdzić zlecenie w Oddziale Wojewódzkim NFZ osobiście lub drogą pocztową
- zrealizować zlecenie w punkcie protetycznym 

 

REFUNDACJA PFRON

   Dla osób, które posiadają zatwierdzone przez NFZ zlecenia istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środkami tymi dysponują: Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie oraz Powiatowe Ośrodki Pomocy Rodzinie właściwe dla miejsca zameldowania pacjenta.

 

O dofinansowanie ze środków PFRON (realizowanych przez MOPR/PCPR) mogą starać się osoby:
- posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/ o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów/ o niezdolności do pracy/ i niezdolności do samodzielnej egzystencji/ o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym/ o niepełnosprawności (dot. Dzieci do 16 roku życia)
- których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty określonej przez MOPR/PCPR właściwy miejscu zameldowania
- posiadające zatwierdzone przez NFZ zlecenie na aparaty słuchowe/ wkładki uszne/ systemy wspomagające słyszenie
- które we właściwym dla miejsca zameldowania ośrodku, złożyły wniosek wraz z dołączonymi dokumentami:

1. kosztorysem/fakturą na zakup aparatu słuchowego
2. kopią zlecenia zaopatrzenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem 
3. kopią orzeczenia o niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej (oryginał do wglądu)

 

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI:

Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania dofinansowania:
- z fundacji, stowarzyszeń
- z Domów Opieki Społecznej
- z zakładów pracy

KOMPLEKSOWA REFUNDACJA NFZ LUBLIN NA USŁUGI ORAZ PRODUKTY

Mapka dojazdu:

Współpraca:

MOPR wspolpraca osoby niedoslyszace oto medyk lublin aparaty sluchowe nfz badania sluchu audiolog protetyka sluchu NFZ wspolpraca osoby niedoslyszace oto medyk lublin aparaty sluchowe nfz badania sluchu audiolog protetyka sluchu
PFRON wspolpraca osoby niedoslyszace oto medyk lublin aparaty sluchowe nfz badania sluchu audiolog protetyka sluchu  

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.