Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
www.oto-medyk.pl - PORADNIA AUDIOLOGICZNA
PORADNIA AUDIOLOGICZNA
  www.oto-medyk.pl - APARATY SŁUCHOWE
APARATY SŁUCHOWE

  www.oto-medyk.pl - AKCESORIA
AKCESORIA
  www.oto-medyk.pl - KWALIFIKACJE
KWALIFIKACJE
www.oto-medyk.pl - NFZ REFUNDACJA
REFUNDACJA

W Poradni Audiologicznej przeprowadzane są specjalistyczne badania audiometryczne ...   Zakład zajmuje się aparatowaniem słuchu wszystkich rodzajów niedosłuchu ...   Oferujemy pełny zakres akcesoriów do aparatów słuchowych,
baterie do aparatów ...
  Leczenie prowadzi specjalista laryngolog audiolog ...   Refundacje do aparatów słuchowych i  urządzeń wspomagających słyszenie z NFZ oraz ...

Refundacja REFUNDACJA NFZ Lublin na usługi oraz produkty

Refundacja aparatów słuchowych w Lublinie

REFUNDACJA

   Refundacje do aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie z NFZ oraz z MOPR ów i PCPR ów. Leczenie bezpłatne na NFZ w Lublinie.


REFUNDACJA NFZ
   Raz na 5 lat  (zgodnie z zaleceniem lekarza laryngologa, otolaryngologa, audiologa, audiologa i foniatry) każdemu ubezpieczonemu pacjentowi powyżej 26 roku życia przysługuje możliwość skorzystania z dofinansowania do aparatu słuchowego i wkładki usznej ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

   Raz na 3 lata  (zgodnie z zaleceniem lekarza laryngologa, otolaryngologa, otolaryngologa dziecięcego, audiologa, audiologa i foniatry) każdemu ubezpieczonemu pacjentowi poniżej 26 roku życia przysługuje możliwość skorzystania z dofinansowania do aparatu słuchowego ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Każdorazowo zgodnie z zaleceniami lekarza przysługuje możliwość skorzystania z dofinansowania do wkładki.

Dofinansowania w ramach NFZ:

  aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne aparat słuchowy na przewodnictwo kostne wkładka uszna System FM

Ubezpieczony powyżej 26 roku życia

(niepełnosprawność słuchowa 2, 3, 4 stopnia uszkodzenia słuchu powyżej 40 dB)

2 x 700zł

raz na 5 lat

2 x 1260zł

raz na 5 lat

2 x 50zł

raz na 5 lat

---
 inwalida wojenny (niepełnosprawność słuchowa 2, 3, 4 stopnia uszkodzenia słuchu powyżej 40 dB)

2 x 1000zł

raz na 5 lat

2 x 1800zł

raz na 5 lat

2 x 50zł

raz na 5 lat

---
dziecko/młodzież do 26 roku życia

2 x 2000 zł

raz na 3 lata

2 x 1800zł

raz na 3 lata

2 x 60zł każdorazowo zgodnie z zaleceniami lekarza 2750zł raz na 5 lat

 

Aby uzyskać dofinansowanie ze środków NFZ należy:

- wziąć skierowanie od lekarza rodzinnego do laryngologa/otolaryngologa/audiologa/audiologa i foniatry
- podczas wizyty u lekarza specjalisty poprosić o wypisanie zlecenia na aparat słuchowy, wkładkę uszną/ aparaty słuchowe, wkładki uszne
- potwierdzić zlecenie w Oddziale Wojewódzkim NFZ osobiście lub drogą pocztową
- zrealizować zlecenie w punkcie protetycznym AKFON

 

REFUNDACJA PFRON
   Dla osób, które posiadają zatwierdzone przez NFZ zlecenia istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środkami tymi dysponują: Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie oraz Powiatowe Ośrodki Pomocy Rodzinie właściwe dla miejsca zameldowania pacjenta.

O dofinansowanie ze środków PFRON (realizowanych przez MOPR/PCPR) mogą starać się osoby:
- posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/ o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów/ o niezdolności do pracy/ i niezdolności do samodzielnej egzystencji/ o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym/ o niepełnosprawności (dot. Dzieci do 16 roku życia)
- których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty określonej przez MOPR/PCPR właściwy miejscu zameldowania
- posiadające zatwierdzone przez NFZ zlecenie na aparaty słuchowe/ wkładki uszne/ systemy wspomagające słyszenie
- które we właściwym dla miejsca zameldowania ośrodku, złożyły wniosek wraz z dołączonymi dokumentami:

1. kosztorysem/fakturą na zakup aparatu słuchowego
2. kopią zlecenia zaopatrzenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracowników firmy AKFON
3. kopią orzeczenia o niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej (oryginał do wglądu)

 

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI

Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania dofinansowania:
- z fundacji, stowarzyszeń
- z Domów Opieki Społecznej
- z zakładów pracy